Hafan > Newyddion > Cangen Talwrn


Cangen Talwrn


Aelodau Cangen Talwrn, Ynys Môn. Yn ddiweddar aethom am dro, dan arweiniad Bethan, i Gors Bodeilio, cors arbennig iawn yn yr ardal sy wedi cael ei dynodi'n safle o bwys cenedlaethol a rhyngwladol i weld y bywyd gwyllt. Cawsom bnawn difyr iawn yn chwilio am bob math o degeiriannau, gweiriau a blodau. A phicnic cyn mynd adre.