Hafan > Newyddion > Cangen Prestatyn yn cerdded!


Cangen Prestatyn yn cerdded!


Daeth y bryniau yn fyw gyda sgwrs a barddoniaeth pan aeth rhai aelodau o Ferched y Wawr Prestatyn am dro fel rhan o’r ymgyrch Cerdd Cerdded a Chynefin y Llywydd genedaethol.

Aeth saith o aelodau’r gangen ar daith o gwmpas Galltmelyd yn cynwys Graig Fawr sy’n berchen i’r Ymddiriodolaeth Genedlaethol.

Ar ôl cychwyn o’r Shed sy’n hên adeilad rheilffordd wedi ei drawsnewid trwy ymdrech lleol i gaffi, hwb treftadaeth, caffi a siop grefftau lleol.

 

Aethant ar hyd llwybr yr hên reilffordd at gyfeiriad Dyserh cyn dringo i fyny at y copa.

 

Tra’n cael seibiant darllenwyd gerdd a ysgrifenwyd gan un o’r aelodau oedd yn methu bod yn bresennol,

 

Mae criw o ferched mentrus

Yn cychwyn ar eu taith,

Ar fore Sadwrn heulg,

Ond nid yw’r siwrne’n faith.

 

Cychwyna pawb yn awr o’r Shed-

Na, nid honno sy’n yr ardd,

Ond yr un a geir yng Ngalltmelyd,

Mae’r olygfa yno’n hardd.

 

Troi golygon tua Diserth

I gychwyn wnant i gyd,

Ar lwybrau cadarn hyfrd,

Cyn iddynt newid byd.

 

Rhaid troi oddi ar y llwybr

O fewn rhyw hanner awr,

Gan ddilyn llwybr culach

A serth, i gopa’r Graig Fawr.

 

Mae’r olygfa yno’n hyfryd,

O’r môr i Eryri draw,

A chân godidog adar

A glywir ar bob llaw.

 

Ac yna i lawr yn bwyllog,

Mae’r grisiau bach yn serth,

Ac yn ôl i groeso’r Shed

A phaned fawr ei gwerth.

 

Cerdded Cerdd a Chynefin

Sydd yma ‘nawr ynghyd.

A Merched y Wawr Prestatyn

Yn hapus iawn eu byd.

 

Dilynwyd y llwybr trwy’r goedwig cyn cyrraedd yn ôl at y Shed i fwynhau paned a chacen.