Hafan > Newyddion > Cangen Penrhyncoch yng nghwmni Eirian Reynolds


Cangen Penrhyncoch yng nghwmni Eirian ReynoldsDyma luniau o’n cyfarfod nos Iau 11eg o Ionawr. Noson yng ngofal Eirian Reynolds oedd wedi bod ar daith i Batagonia a chodi arian i Marie Curie.

Cafwyd noson ddiddorol iawn yn ei gwmni ac roedd Wendy ei wraig a Manon y ferch wedi paratoi Empanadas ar ein cyfer.