Hafan > Newyddion > Cangen Pencader a'r Cylch yng nghwmni Nia o Bodlon


Cangen Pencader a'r Cylch yng nghwmni Nia o Bodlon


Cangen Pencader a'r Cylch wedi mwynhau prynhawn bendigedig yn clywed Nia o gwmni Bodlon yn olrhain hanes ei theulu ac yn dangos llu o arteffactau diddorol tu hwnt.  Roedd y te a'r cacs i ddilyn yn flasus iawn hefyd a braf oedd cael chwilbantan yn yr holl bethau diddorol a safonol sydd ar werth ganddi. Dyna beth oedd croeso!!