Hafan > Newyddion > Cangen Llandeilo


Cangen Llandeilo


CANGEN LLANDEILO

Cafodd Cangen Llandeilo brynhawn hyfryd iawn yn ddiweddar yng nghwmni’r Parchedig Beti-Wyn James. Rhoddodd ychydig o hanes ei bywyd a’r holl lefydd diddorol oedd o fewn cyrraedd ac yn agos i’w chartref.