Hafan > Newyddion > Cangen Llanddarog yn dathlu Gŵyl Dewi


Cangen Llanddarog yn dathlu Gŵyl Dewi


Cangen Llanddarog

Lluniau dathlu Gŵyl ein Nawdd Sant gyda chaws a gwin yn neuadd Llanddarog, yng nghwmni Canghennau Penygroes a Llangyndeyrn. Llywyddwyd gan Gwenda a’r siaradwraig wadd oedd Mrs Myfanwy Rees, siaradodd yn ddifyr ar destun Y Ddawns Werin Yng Nghymru.