Hafan > Newyddion > Cangen Gorseinon yng nghwmni Jen Dafis


Cangen Gorseinon yng nghwmni Jen Dafis


Croeso gwresog a chartrefol gyda Merched y Wawr Cangen Gorseinon nos Lun diwetha’. Braf oedd dod i adnabod yr aelodau trwy gwis a dyfalu Pwy yw Pwy. A dyma’r aelodau oedd wedi mentro gwisgo ei jwmperi Nadolig a dewiswyd jwmper Delyth Holland fel yr un oriau ar y noson.....ond roedd pawb yn edrych yn Nadoligaidd iawn.