Hafan > Newyddion > Cangen Deudraeth yn ymweld a Plas Brondanw


Cangen Deudraeth yn ymweld a Plas Brondanw


Amgaeaf lun Merched y Wawr, Cangen Deudraeth, yn mwynhau Te 'Pnawn blasus iawn yn Plas Brondanw, Llanfrothen a cael tywydd braf iawn i ddathlu diwedd tymor llwyddianus iawn. Oes bosib rhoi y llun ar ein gwefan ag os yn bosib yn Y Wawr.