Hafan > Newyddion > Cangen Bryncrug ar daith ar hyd glannau'r Dysynni


Cangen Bryncrug ar daith ar hyd glannau'r Dysynni


Buom yn ffodus i gael noson braf i fynd am dro yn ein cynefin “hyd lannau’r Dysynni” o Fryncrug ar nos Wener 23ain Medi. Daeth geiriau cân â ysgrifennwyd gan y diweddar Barchedig Merfyn Jones i’r meddwl:

Ar fin y trofannau mae’r awel yn falm,

A’i si yn y palmwydd fel adnod o salm,

Ond gwell gen i wrando acenion yr Iôr,

Yng nghân y Dysynni wrth deithio i’r môr.

Ble bynnag y crwydraf o bedwar ban byd,

Ar lannau’r Dysynni mae ngalon o hyd,

Er ceinied y gwledydd a’r broydd llawn bri,

Yn swn y Dysynni mae’n nefoedd i mi.’

Arferai rhai o aelodau cangen Bryncrug ganu’r geiriau yma pan oeddynt yn aelodau o barti canu lleol, sef Parti Min y Marian.

Ar ôl magu archwaeth yn yr awyr agored, cawsom swper blasus yn nhafarn y Peniarth a daeth gweddill yr aelodau i’n cyfarfod yno. Noson hyfryd i ddechrau gweithgareddau’r Gaeaf.