Hafan > Newyddion > Cancen Cricieth yn mynd ar drip!


Cancen Cricieth yn mynd ar drip!


Cawsom ddiwrnod hyfryd i orffen ein tymor yn ymweld â Becws Islyn yn Aberdaron am ginio hamddenol, ac yna i Blas Carmel yn Anelog i gyfarfod â Mared a chael sgwrs a chyfle i fynd o gwmpas. Pnawn hyfryd