Hafan > Eich Rhanbarth > Y De-ddwyrain > Tonysguboriau


Tonysguboriau


Croeso 

Croeso i gangen Merched y Wawr Tonysguboriau. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni. 

 

Rhaglen 23 - 24

Medi 20 - Pwy sydd yn y llun

Hydref 18 - Shwmae/Sumae gyda Helen Prosser a;n dysgwyr newydd

Tachwedd 15 - Eirian Hughes 'O Teliffant i frodio eliffantod'

Rhagfyr 3 - Gwasanaeth  Nadolig Rhanbarth Y De Ddwyrain

Rhagfyr 13 - Dathlu'r Ŵyl yng nghwmni disgyblion Ysgol Llanhari

Ionawr 17 - Dathlu'r Hen Galan yn Fullbrooks

Chwefror 21 - Eurgain Haf, Achub y Plant

Mawrth 20 - Blodau'r Pasg gyda Heledd Hughes o Milddail

Ebrill 17 - Noson yng nghwmni y nofelydd Gareth Thomas

Mai 15 - Trip i Bontypridd a sgwrs gan Aled Humphreys

Mehefin 19 - Hannah Holton 'Tu ol i'r llen' i gyfres S4C

Gorffennaf 17 - Ymweld a Tafarn y Vulcan, Sain Ffagan

Digwyddiadau

Cangen Tonysguboriau, Rhanbarth Y De-Ddwyrain

Man Cyfarfod: Cafe 50, Canolfan Gymunedol Pontyclun

Pryd: 7.30 3ydd Nos Fercher y mis (4 y prynhawn yn y Gaeaf)

Swyddogion


Ysgrifennydd

Enw: Eluned Davies-Scott

E-bost: mailscott@btinternet.com


Casgliad y Werin

Casgliad y Werin Tonysguboriau

Newyddion Diweddaraf


Eich Canghen