Hafan > Eich Rhanbarth > Y De-ddwyrain > Penybont ar Ogwr


Penybont ar Ogwr


Rhaglen 22 - 23

Medi - Ymaelodi a chymdeithasu

Hydref - Dylan Rhys Parry

Tachwedd - Theatr Bara Caws

Rhagfyr - Cinio Nadolig Coed y Mwstwr

Ionawr - dim cyfarfod

Chwefror - Lowri Haf Cooke

Mawrth - Mari George yn ymuno â ni i ddathlu 

Ebrill - dim cyfarfod

Mai a Mehefin - Gobeithio bydd Delwyn Siôn gyda ni am un mis a rhywun o'r elusen M S am y llall 

Gorffennaf - Gwibdaith i'w drefnu

Digwyddiadau

Cangen Penybont ar Ogwr

Man Cyfarfod: Capel y Tabernacl

Pryd: 7.00 Nos Iau cyntaf y mis

Swyddogion


Ysgrifennydd

Enw: Janet Samuel

Cyfeiriad: 64 Ffordd Merthyrmawr, Penybont ar Ogwr, CF31 3NR

E-bost: janetsamuel@hotmail.co.uk

Ffôn: 01656 650 185

Newyddion Diweddaraf


Eich Canghen