Home > Eich Rhanbarth > Penfro > Capel Newydd > Gwaith Beryl George dros y cyfnod clo


Gwaith Beryl George dros y cyfnod clo


Dyma lun o Beryl George sydd yn aelod o Ferched y Wawr Capel Newydd yn dangos ei gwaith dros y cyfnod clo sef siamplau ei gorwyresau Lydia ac ei chwiorydd efeilliaid Alys ac Isla, ers hyny mae efeilliaid arall wedi ymuno a’r teulu sef Alfie a Loti. Bydd yn rhaid i Beryl dachre gwnio eto, mae merch Beryl sef Meinir yn aelod o Clwb Gwawr Clydau , y ddau yn Sir Benfro.