Home > Eich Rhanbarth > Meirionnydd > Y Bermo a’r Cylch > Cangen Y Bermo a'r Cylch yn mwynhau eu cinio Nadolig


Cangen Y Bermo a'r Cylch yn mwynhau eu cinio Nadolig


Cangen Merched y Wawr Y Bermo a’r Cylch yn mwynhau eu cinio Nadolig yng nghwmni aelodau cangen Harlech yng ngwesty’r Victoria, Llanbedr. Cawsom fwyd ardderchog a noson hyfryd.