Hafan > Eich Rhanbarth > Meirionnydd > Deudraeth


Deudraeth


Croeso 

Croeso i gangen Merched y Wawr Deudraeth. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni. 

 

Rhaglen 23 - 24

Medi 27 - Nos Fercher yn y Neuadd Fawr - Drama gan cwmni Bryn Rhos, Groeslon

Hydref 30 - Hanes llestri Cymreig gan Parch Aled Davies

Tachwedd 27 - Sgwrs gan Menna Jones am Ysbytai Rhyfel Byd 1af yn Sir Feirionnydd

Rhagfyr 11 - Cinio Dolig yn y Clwb Golff Morfa Bychan

Ionawr 29 - Carys Parri yn trafod Celf

Chwefror 26 - Sgwrs gan Parch Iwan Lllywelyn Jones

Mawrth 25 - Hanes Terry Tuffry yn Patagonia

Ebrill 29 - Gwenyna gyda Endaf Parri

Mai 20 - Yn y Neuadd fawr - Prynhawn o adloniant

Mehefin - Taith tren i Llandudno

 

Digwyddiadau

Cangen Deudraeth

Man Cyfarfod: Neuadd Goffa, Penrhyndeudraeth

Pryd: 7.00 Nos Lun olaf y mis

Swyddogion


Ysgrifennydd

Enw: Rita Davies

Cyfeiriad: Brynhafod, Penrhyndeudraeth, Gwynedd, LL48 6LY

Ffôn: 01766 720 244

Newyddion Diweddaraf


Eich Canghen