Hafan > Eich Rhanbarth > Meirionnydd > Clwb Gwawr Merched Meirion


Clwb Gwawr Merched Meirion


Croeso 

Croeso i Glwb Gwawr Merched Meirion. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein clwb ni. Cynhelir y clwb ar y 3ydd nos Iau o bob mis os na ddangosir yn wahanol. Croeso cynnes i bawb! 

Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni. 

 

Rhaglen 22 - 23

Medi 15 - Gwesty'r Ship Dolgellau - trafod creu rhaglen

Hydref 14 - Noson gwneud Coctels - Beechwood House

Tachwedd 16 - Pampro a Prosecco - Moncrieffe

Rhagfyr 2 - Cinio Nadolig - Y Meirionnydd

Ionawr 19 - Noson 'Mood Board' ac Ysbrydoli

Chwefror 16 - Escape Room - Porthmadog

Mawrth 16 - Ffion Davis - Dylanwad

Ebrill 20 - Uwchgylchu Dodrefn - Siop Medi

Mai 18 - Taith gerdded

Mehefin 15 - Helfa Drysor Ceir

Gorffennaf - dydd Sadwrn - Taith Haf diwedd tymor

 

Amdanom 

Ym mis Hydref 2016 cafwyd cyfarfod cychwynnol i sefydlu Clwb Gwawr yn ardal Dolgellau. Roedd yn noson lwyddiannus gyda thua 8 o ferched wedi mynychu. Penderfynwyd enwi’r clwb “Clwb Gwawr Merched Meirion”. 

Mae’r merched wedi trefnu rhaglenni amrywiol bob blwyddyn, gyda nosweithiau i apelio at ddant pawb, o Flasu Gwin i Harddwch! 

Maent i gyd yn elwa o’u haelodaeth trwy gyfarfod pobl newydd, cymryd rhan mewn gweithgareddau gwahanol, codi arian at achosion da a dysgu sgiliau newydd. Y peth pwysicaf i bawb ydy cael lot o hwyl. 

Croeso cynnes i aelodau newydd ymuno – cysylltwch am fanylion.

Bar Offer
  • Arddangos Capsiynau
  • Cuddio Mân-luniau
  • Dangos Catgoriau
  • Chwarae Slide Show
  • Dangos mewn sgrin llawn
  • Cuddio Bar Offer

.
 
 
  • .
  • .

Digwyddiadau

Clwb Gwawr Merched Meirion

Man Cyfarfod: Amrywiol

Pryd: 7.30 3ydd Nos Iau y mis

Swyddogion


Ysgrifennydd

Enw: Llinos Jones

Ffôn: 07786 851 198

Trysorydd

Enw: Losuie Pennington

Newyddion Diweddaraf


Eich Canghen