Hafan > Eich Rhanbarth > Meirionnydd > Clwb Gwawr Merched Meirion


Clwb Gwawr Merched Meirion


Croeso 

Croeso i Glwb Gwawr Merched Meirion. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein clwb ni. Cynhelir y clwb ar y 3ydd nos Iau o bob mis os na ddangosir yn wahanol. Croeso cynnes i bawb! 

Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni. 

 

Rhaglen 23 - 24

Medi 21 - Peintio Pots

Hydref 19 - Uwchgylchu gyda Nia Medi, Llyfrgell Rydd

Tachwedd 18 - Marhnad Dolig birmingham, Trên

Rhagfyr 8 - Parti Nadolig, Y Torrent, Dolgellau

Ionawr 25 - Sound Bath, Llyfrgell Rydd

Chwefror 15 - Yoga efo Lisa

Mawrth 8 - Noson Mentora gyda Sian

Ebrill 18 - Noson hwyl

Mai 16 - Lle Art - Carys Bryn

Mehefn - Taith Gerdded

Gorffennaf 6 - Taith Haf - Trip ar y Fenai

Mehefin 15 - Helfa Drysor Ceir

Gorffennaf - dydd Sadwrn - Taith Haf diwedd tymor

 

Amdanom 

Ym mis Hydref 2016 cafwyd cyfarfod cychwynnol i sefydlu Clwb Gwawr yn ardal Dolgellau. Roedd yn noson lwyddiannus gyda thua 8 o ferched wedi mynychu. Penderfynwyd enwi’r clwb “Clwb Gwawr Merched Meirion”. 

Mae’r merched wedi trefnu rhaglenni amrywiol bob blwyddyn, gyda nosweithiau i apelio at ddant pawb, o Flasu Gwin i Harddwch! 

Maent i gyd yn elwa o’u haelodaeth trwy gyfarfod pobl newydd, cymryd rhan mewn gweithgareddau gwahanol, codi arian at achosion da a dysgu sgiliau newydd. Y peth pwysicaf i bawb ydy cael lot o hwyl. 

Croeso cynnes i aelodau newydd ymuno – cysylltwch am fanylion.

Bar Offer
  • Arddangos Capsiynau
  • Cuddio Mân-luniau
  • Dangos Catgoriau
  • Chwarae Slide Show
  • Dangos mewn sgrin llawn
  • Cuddio Bar Offer

.
 
 
  • .
  • .

Digwyddiadau

Clwb Gwawr Merched Meirion

Man Cyfarfod: Amrywiol

Pryd: 7.30 3ydd Nos Iau y mis

Swyddogion


Ysgrifennydd

Enw: Llinos Jones

Ffôn: 07786 851 198

Trysorydd

Enw: Losuie Pennington

Newyddion Diweddaraf


Eich Canghen