Hafan > Eich Rhanbarth > Meirionnydd > Bryncrug


Bryncrug


Croeso 

Croeso i gangen Merched y Wawr Bryncrug. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni. 

 

Rhaglen 22 - 23

Medi 23 - Cyfarfod yn y peniarth cyn mynd am dro 'Ar Lannau'r Dysynni'

Hydref 21 - Sgwrs gan Phil Mostert ar y testun 'O enau plant bychain'

Tachwedd 23 - Noson yng nghwmni Sioned Llewelyn Wiliams - SteiLysh

Rhagfyr 16 - Cinio Nadolig

Ionawr 28 - Sgwrs gan Gwen Lloyd am ei harbenigedd ym maes REIKI

Chwefror 25 - Noson i ddathlu Gŵyl Dewi yn Sinema'r Llusern Hud yn Nhywyn

Mawrth 31 - Noson yn Llyfrgell Tywyn yng ngofal Lisa Markham

Ebrill 28 - Coginio efo'r AGA gyda Meinir Owen yn Esgairgyfela

Mai 19 - Bowlio Deg yng Nglanllyn am 5:30 - swper i ddilyn yn Yr Eryrod, Llanuwchllyn

 

Digwyddiadau

Cangen Bryncrug

Man Cyfarfod: Canolfan Bryncrug

Pryd: 7.30 Nos Wener olaf y mis

Swyddogion


Ysgrifennydd

Enw: Bethan Owen Davies

Cyfeiriad: Waenfach, Llanegryn, Tywyn, Gwynedd, LL36 9SB

E-bost: bethan.waenfach@hotmail.co.uk

Ffôn: 01654 711 052

Newyddion Diweddaraf


Eich Canghen