Home > Eich Rhanbarth > Meirionnydd > Bro Tryweryn > Cangen Bro Tryweryn yn ymweld a Amgueddfa'r Gwyddelod yn Frongoch


Cangen Bro Tryweryn yn ymweld a Amgueddfa'r Gwyddelod yn Frongoch


Nos Lun, Hydref 10fed fe ymwelodd aelodau Cangen Bro Tryweryn ag Amgueddfa’r Gwyddelod yn Frongoch. Cafwyd noson ddifyr iawn yn gwrando ar hanes y Gwyddelod yn Frongoch gan Alwyn Jones.