Home > Eich Rhanbarth > Maldwyn Powys > Llanerfyl > Noson agoriadol Llanerfyl yng nghwmni Dylanwad Da


Noson agoriadol Llanerfyl yng nghwmni Dylanwad Da


Medi 2022

Noson agoriadol Merched y Wawr Llanerfyl yng nghwmni Llinos Rowlands, Gwin Dylanwad, Dolgellau. Bu'n sgwrsio am winoedd 'Cymru a'r Byd' a chawsom gyfle i flasu ambell i ddiferyn yn y fargen. Noson hwyliog dros ben a phawb wedi mwynhau yr arlwy.