Hafan > Eich Rhanbarth > Maldwyn Powys > Clwb Gwawr Glyndwr


Clwb Gwawr Glyndwr


Croeso 

Croeso i Glwb Gwawr Glyndŵr. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein clwb ni. Cynhelir y clwb ar yr 2il nos Iau o bob mis os na ddangosir yn wahanol. Croeso cynnes i bawb! 

Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni. 

Ardal Machynlleth 

Amdanom Ni 

Mae Clwb Gwawr Glyndŵr wedi bodoli ers dros 10 mlynedd, ac yn dal i fynd o nerth i nerth. Maent wedi mwynhau amrywiaeth o weithgareddau dros y blynyddoedd, o harddwch i wylio adar! 

Mae’r aelodau i gyd yn elwa o’u haelodaeth trwy gyfarfod pobl newydd, cymryd rhan mewn gweithgareddau gwahanol, codi arian at achosion da a dysgu sgiliau newydd. Y peth pwysicaf i bawb ydy cael lot o hwyl. 

Maent yn cyfarfod yn ardal Machynlleth pob mis. 

Croeso cynnes i aelodau newydd ymuno – cysylltwch am fanylion. 

 

Rhaglen 22 - 23

Medi 11 - Taith Gerdded, ardal Clywedog. Sgwrs gan Aled Pentremawr am yr ardal ar lefelau dwr i ddilyn.

Hydref 27 - Noson Bingo - clwb Bowlio i gasglu arian at elusen Cancr er cof am Liz.

Tachwedd 10 - Noson gyda Sammi yng Nghanolfan Grefft Corris yn trafod arlunio a Chelf

Rhagfyr 3 - Cinio nadolig yng Ngwesty Brigands, Mallwyd

Rhagfyr 9 - Mynd i SY23 Aberystwyth i weld Eden

Ionawr 12 - Noson Ioga gyda Lisa Markham

Chwefror 9 - Noson o greu lluniau gwyr gyda Kenneth Parry

Mawrth 11 - Tren i Birmingham ac aros noson mewn gwesty. Sioe Gerdd My Fair Lady

Ebrill 13 - Dathliad Gwyl Dewi yn Nhŷ Medi, Machynlleth a Blasu bwyd.

Mai 6 - Tren i Bortmeirion a taith hanes gan Meurig a bwyd

Mehefin 10/11 -  Taith Gerdded - Llwybr y Mawddach a bwyd yng Ngwesty George i ddilyn

Bar Offer
  • Arddangos Capsiynau
  • Cuddio Mân-luniau
  • Dangos Catgoriau
  • Chwarae Slide Show
  • Dangos mewn sgrin llawn
  • Cuddio Bar Offer

.
 
 
  • .
  • .

Digwyddiadau

Y Dyfi

Man Cyfarfod:

Pryd:

Swyddogion


Ysgrifennydd

Enw: Heulwen Williams

Cyfeiriad: Maes y Creiau, Llanwrin, Machynlleth, Powys, SY20 8NB

E-bost: ifanwilliams13@gmail.com

Ffôn: 07947 226 050

Newyddion Diweddaraf


Eich Canghen