Hafan > Eich Rhanbarth > Maldwyn Powys > Clwb Gwawr Dyffryn Tanat


Clwb Gwawr Dyffryn Tanat


Croeso 

Croeso i Glwb Gwawr Dyffryn Tanat. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein clwb ni. Cynhelir y clwb ar y 3ydd nos Iau o bob mis os na ddangosir yn wahanol. Croeso cynnes i bawb! 

Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni. 

Ardal Penybontfawr / Llanrhaeadr-ym-Mochnant 

Amdanom Ni 

Mae Clwb Gwawr Dyffryn Tanat wedi bodoli dros 10 mlynedd, ac yn dal i fynd o nerth i nerth. Maent wedi mwynhau amrywiaeth o weithgareddau dros y blynyddoedd, o harddwch i gomedi Tudur Owen! 

Mae’r aelodau i gyd yn elwa o’u haelodaeth trwy gyfarfod pobl newydd, cymryd rhan mewn gweithgareddau gwahanol, codi arian at achosion da a dysgu sgiliau newydd. Y peth pwysicaf i bawb ydy cael lot o hwyl. 

Maent yn cyfarfod yn ardal Pen-y-bont-fawr / Llanrhaeadr-ym-mochnant pob mis. 

Croeso cynnes i aelodau newydd ymuno – cysylltwch am fanylion. 

Bar Offer
  • Arddangos Capsiynau
  • Cuddio Mân-luniau
  • Dangos Catgoriau
  • Chwarae Slide Show
  • Dangos mewn sgrin llawn
  • Cuddio Bar Offer

.
 
 
  • .
  • .

Swyddogion


Ysgrifennydd

Enw: Delyth Davies

E-bost: hdedavies@hotmail.com

Newyddion Diweddaraf

Disgwyl Cynnwys...


Eich Canghen