Home > Eich Rhanbarth > Maldwyn Powys > Bro Ddyfi > Cangen Bro Ddyfi yn ymweld a Portmeirion


Cangen Bro Ddyfi yn ymweld a Portmeirion


Taith Merched y Wawr Bro Ddyfi i Bortmeirion heddiw. Y tywydd, y croeso a'r bwyd yn fendigedig!!☀️❤️