Home > Eich Rhanbarth > Maldwyn Powys > Bro Cyfeiliog > Cangen Bro Cyfeiliog yn mynd ar eu taith blynyddol


Cangen Bro Cyfeiliog yn mynd ar eu taith blynyddol


Aelodau Cangen Merched y Wawr Bro Cyfeiliog, Rhanbarth Maldwyn ar eu taith Haf blynyddol. Buont yn Porthmadog yn siopa a chael snac cyn mynd ymlaen i Phortmeirion yn y prynhawn. Swper i ddilyn yn yr Oakley Arms, Maentwrog, cyn troi am adre. Tywydd hyfryd a chyfle i gymdeithasu gyda’i gilydd. Pawb wedi mwynhau.