Hafan > Eich Rhanbarth > Gorllewin Morgannwg > Treforys


Treforys


Croeso 

Croeso i gangen Merched y Wawr Treforys. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni. 

 

Rhaglen 22 - 23

 

2022:

Medi 9: Ymaelodi a chymdeithasu.

Te/Rhodd: Linda ac Eirlys.

 

Chwefror 10: Sgwrs gan Catrin Stevens.

Te/Rhodd: Enyd a Mair Evans.

Hydref 10: (Nos Lun)

Cyflwyniad o hanes ‘Cranogwen’ yng

Nghapel y Nant, Clydach am 7.00 o’r gloch.

Tachwedd 11: Cwis Hwyl Cenedlaethol.

Rhagfyr: Cinio Nadolig y gangen ynghyd

â Changen Treboeth.

2023:

Ionawr 13: Sgwrs gan Heini Gruffudd.

Te/Rhodd: Hilary a Marian.

Mawrth: Cinio Gŵyl Dewi ynghyd â Changen

Treboeth.

Ebrill 14: Cyfarfod Blynyddol y gangen.

Te/Rhodd: Eleanor a Mair Roberts.

Mai 12: Dewi Lewis yn sôn am ‘Celfi Llechi’.

Te/Rhodd: Glenys, Glenda.

Mehefin 9: ‘Trysorau’.

Te/Rhodd: Eirlys, Betty a Sheila.

 

Digwyddiadau

Cangen Treforys

Man Cyfarfod: Neuadd y Gymuned, Capel Tabernacl Cwmrhydyceirw

Pryd: 7.00 2il Nos Wener y mis

Swyddogion


Ysgrifennydd

Enw: Linda Gimblett

Cyfeiriad: Bryntawe, 38 Plas Cadwgan Rd., Ynystawe, Abertawe SA6 5AG

Ffôn: 01792 535 212


Casgliad y Werin

Casgliad y Werin Treforys

Newyddion Diweddaraf

Disgwyl Cynnwys...


Eich Canghen