Home > Eich Rhanbarth > Glyn Maelor > Rhuthun > Cangen Rhuthun yyn ymweld a Gwinllan y Dyffryn


Cangen Rhuthun yyn ymweld a Gwinllan y Dyffryn


Ar noson hyfryd o Fehefin a’r moelydd yn eu gogoniant yn y cefndir, mwynhaodd cangen Rhuthun weithgaredd olaf y tymor gydag ymweliad â Gwinllan y Dyffryn ger Llandyrnog. Cawsom groeso gwerth chweil gan y perchnogion, Rhys a Gwen Davies ac wrth gwrs hwyl ar flasu’r gwinoedd a’r amrywiaeth o gaws a bisgedi.