Hafan > Eich Rhanbarth > Glyn Maelor > Derwen a’r Cylch


Derwen a’r Cylch


Croeso 

Croeso i gangen Merched y Wawr Derwen a’r Cylch. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni. 

 

Rhaglen 23 - 24

Medi 5 - Menna Thomas, Rhuthun  - Gwaith Llaw

Hydref 3 - Beci Corwen - Ymarfer Corff ysgafn

Tachwedd 7 - Nia Ritchie - Patagonia

Rhagfyr 5 - Mallt Jones - Torchau Nadolig

Ionawr - Dim cyfarfod

Chwefror 6 - Emily Davies - Bingo

Mawrth 5 - Gŵyl Dewi - Buddig Medi - Hŵyl yr hen Eisteddfode

Ebrill 2 - Dona - crefft

Mai 7 - Gwawr Wynne - Therapi Harddwch

Mehefin 4 - MMair Roberts, Llanelwy - Coginio

Gorffennaf 2 - Trip Blynyddol - Llaeth y Llan

Digwyddiadau

Derwen a'r Cylch

Man Cyfarfod: Festri Capel Derwen

Pryd: 7:30 Nos Fawrth 1af y mis

Swyddogion


Ysgrifennydd

Enw: Emily Davies

Cyfeiriad: 33 Trem y Coed, Lawddnewydd, Rhuthun, LL15 2NQ

Ffôn: 01824 750 519


Casgliad y Werin

Casgliad y Werin Derwen a’r Cylch

Newyddion Diweddaraf

Disgwyl Cynnwys...


Eich Canghen