Home > Eich Rhanbarth > Glyn Maelor > Corwen > Cangen Corwen yn mynd ar daith i Lyn Efyrnwy


Cangen Corwen yn mynd ar daith i Lyn Efyrnwy


Bu aelodau Cangen Merched y Wawr Corwen, Carrog a Glyndyfrdwy ar eu gwibdaith flynyddol o gwmpas Llyn Efyrnyw ar Fehefin 21. Tywyswyd hwy gan Janet o'r Ganolfan Adar. I ddiweddu'r ymweliad, mwynhawyd te pnawn yng Ngwesty Llyn Efyrnyw tra'n mwynhau y golygfeydd hyfryd.