Hafan > Eich Rhanbarth > Colwyn > Henllan


Henllan


Croeso

Croeso i gangen Merched y Wawr Henllan. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni. 

 

Rhaglen 23 - 24

Medi 26 - Noson yng nghwmni Angharad Rhys - 'Fi a fy nynion'

Hydref 24 - Sgwrs gan Katie Robinson, Uwch grwner Gogledd Orllewin Cymru

Tachwedd 28 - cyflywno eitem ar gyfer y Nadolig, wei ei phrynu o siop elusen am ddim mwy na £10

Rhagfyr 17 - Dathlur Nadolig gyda bwffe poeth yn cael ei weini gan siop sglodion Trefnant, Bydd cwis i ddilyn dan ofal Rhian Evans a Medwen Griffiths

Ionawr 23 - Pwy fuasai'n meddwl? gyda Joe Hughes

Chwefror 27 - Dathlu Gŵyl Dewi yn y Llindir - gwr gwadd: Mr Glyn Owen

Mawrth 26 - Patholeg y celloedd gyda Dr Mared Owen-Casey, Patholegydd ymmgynghorol, Bwrdd Iechyd Prifysgol Beti Catswaladr

Ebrill 23 - Ysgubwraig Simne - Bethan o Gwmni Calon Lân

Mai 28 - Cyfarfod blynyddol

Mehefin 25 - Ymweliad a Gwinlladn y Dyffryn, Llandyrnog

Digwyddiadau

Cangen Henllan

Man Cyfarfod: Neuadd yr Eglwys, Henllan

Pryd: 7.00 4ydd nos Fawrth y mis

Swyddogion


Ysgrifennydd

Enw: Beryl Morris

Cyfeiriad: Sycharth, 8 Godre'r Garn, Henllan, Dinbych, LL16 5BQ

E-bost: berylmorris44@gmail.com

Ffôn: 01745 815 289


Casgliad y Werin

Casgliad y Werin Henllan

Newyddion Diweddaraf


Eich Canghen