Hafan > Eich Rhanbarth > Colwyn > Bae Colwyn


Bae Colwyn


Croeso 

Croeso i gangen Merched y Wawr Bae Colwyn. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni. 

 

Rhaglen 23 - 24

Hydref 4 - Noson yng nghwmni Dafydd, Sioned a Daniel o Gôr Alaw

Tachwedd 1 - Ffotgoraffiaeth gyda Llion Griffiths

Rhagfyr 6 - Cinio Nadolig yn Ngwetsy y Fferm, Betws yn Rhos

Ionawr 3 - Noosn yng nghwmni Colin Holt Dysgwr

Chwefror 7 - Deiseb Nain gyda Nia Higginbotham

Mawrth 6 - Dathlu Gŵyl Dewi yn y Fron gyda bwffe ac adloniant gan Siriol Elin

Ebrill 3 - Noson o grefft gyda Eleri Jones yn gwneud ffelt

Mai 1 - Brethyn Cartref gyda Buddug Jones ac Ann Jones

Mehefin 12 - Gwibdaith i Bot y Tŵr ger Rhuthun

Bar Offer
  • Arddangos Capsiynau
  • Cuddio Mân-luniau
  • Dangos Catgoriau
  • Chwarae Slide Show
  • Dangos mewn sgrin llawn
  • Cuddio Bar Offer

.
 
 
  • .

Digwyddiadau

Cangen Bae Colwyn

Man Cyfarfod: Canolfan Y Fron Bae Colwyn

Pryd: 7.15 Nos Fercher 1af y mis

Swyddogion


Ysgrifennydd

Enw: Rhian Mair Jones

Cyfeiriad: 21 Rhos Manor, Penrhyn Avenue, Rhos on Sea, Bae Colwyn, LL28 4PN

E-bost: rhianmair.jones@btinternet.com

Ffôn: 01492 546 611


Casgliad y Werin

Casgliad y Werin Bae Colwyn

Newyddion Diweddaraf

Disgwyl Cynnwys...


Eich Canghen