Hafan > Eich Rhanbarth > Ceredigion > Llanbedr Pont Steffan


Llanbedr Pont Steffan


Croeso 

Croeso i gangen Merched y Wawr Llanbedr Pont Steffan. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni. 

 

Rhaglen 23 - 24

Medi 11eg 2023 - Bywyd  Williams Williams Pantycelyn gyda Phillip a Geinor Watkins o Lanymddyfri.

Hydref 9fed - Ioga Cadair gyda Lowri Johnston o Gaerfyrddin

Tachwedd 13eg - Cinio Nadolig yn Nghegin Gareth Richards, Llambed.

Rhagfyr 11eg- Gwneud addurniadau Nadolig gyda Meinir Evans, Cwmann

Ionawr 8fed 2024 - Hanes ffilm Y Dyn Hysbys gyda Mr. John Phillips, Llambed.

Chwefror 12fed - Lisa Harding, gôf artistig o Frechfa yn trafod ei gwaith

Mawrth 11eg- Te Prynhawn Gwyl Ddewi, yn Festri Brondeifi, Llambed. Arlwyaeth gan Meinir Evans, Cwmann.

Ebrill 8fed - Joanna Jones, arlunydd o Aberteifi yn trafod ei gwaith.

Mai 13eg - AGM

Mehefin 20fed- Taith Ddirgel.

Bar Offer
  • Arddangos Capsiynau
  • Cuddio Mân-luniau
  • Dangos Catgoriau
  • Chwarae Slide Show
  • Dangos mewn sgrin llawn
  • Cuddio Bar Offer

.
 
 
  • .

Digwyddiadau

Cangen Llanbedr Pont Steffan

Man Cyfarfod: Canolfan Creuddyn

Pryd: 2.00 y prynhawn - 2il dydd Llun y mis

Swyddogion


Ysgrifennydd

Enw: Anne Pugh

Cyfeiriad: Brynheulwen, Heol Tregaron, Silian, Llanbedr Pont Steffan, SA48 8LU

E-bost: myw.llps@outlook.com

Ffôn: 07792103371


Casgliad y Werin

Casgliad y Werin Llanbedr Pont Steffan

Newyddion Diweddaraf

Disgwyl Cynnwys...


Eich Canghen