Hafan > Eich Rhanbarth > Ceredigion > Aberystwyth


Aberystwyth


Croeso 

Helo a chroeso i gangen Merched y Wawr Aberystwyth. Yma medrwch weld manylion ein digwyddiadau, ein newyddion ymysg nifer o bethau eraill. 

 

Rhaglen 22 - 23

Medi 19 - Gwlan Gwlan Gwlana

Hydref 4 - Cranogwen mewn cymeriad

Hydref 17 - Dathlu'r Urdd yn 100 oed

Tachwedd 21 - Lliw a Llun yng  nghwmni Beti Wyn

Rhagfyr 14 - Dathlu'r Nadolig yn Nanteos

Ionawr 16 - Y Prifardd Mererid Hopwood

Chwefror 20 - Cawl a Chân a chwmni Doreen Lewis

Mawrth 20 - Cawl a Chân a chwmni Doreen Lewis

Pasg - Trip Rhanbarth i'r Ŵyl ban Geltaidd

Ebrill 17 - Noson yng nghwmni Morfudd Bevan 

Mai - Paratoi at Gemau'r Gymanwlad yng nghwmni Anwen Butten

Mehefin 19 - Trip i'w drefnu 

Bar Offer
  • Arddangos Capsiynau
  • Cuddio Mân-luniau
  • Dangos Catgoriau
  • Chwarae Slide Show
  • Dangos mewn sgrin llawn
  • Cuddio Bar Offer

.
 
 
  • .
  • .
  • .

Digwyddiadau

Cangen Aberystwyth

Man Cyfarfod: Festri Capel y Morfa

Pryd: 7.30 3ydd nos Lun y mis

Swyddogion


Ysgrifennydd

Enw: Delyth Evans

Cyfeiriad: 28 Glan Rheidol, Llanbadarn, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3GG

E-bost: brynhywel@btinternet.com

Ffôn: 07969 516 399


Casgliad y Werin

Casgliad y Werin Aberystwyth

Newyddion Diweddaraf

Disgwyl Cynnwys...


Eich Canghen