Home > Eich Rhanbarth > Caerfyrddin > Peniel > Merched y Wawr Peniel yn mynd ar drip!


Merched y Wawr Peniel yn mynd ar drip!


Cafwyd diwrnod arbennig ar  daith ddirgel MyW Peniel Dydd  Sadwrn diwethaf yn ymweld â Llanerchaeron, Gwinllan Llaethliw a swper yn yn yr Hive Aberaeron. Pawb wedi joio mas draw.