Home > Eich Rhanbarth > Caerfyrddin > Llangadog > Twmpath dawns gan Gangen Llangadog


Twmpath dawns gan Gangen Llangadog


Cynhaliodd Cangen Llangadog a’r Cylch Twmpath Dawns i ddathlu Gŵyl Santes Dwynwen. Codwyd dros £400.00 gyda chyfraniad o’r elw yn mynd tuag at gronfa Eisteddfod yr Urdd 2023.