Home > Eich Rhanbarth > Caerfyrddin > Abergorlech > Noson Chwaraeon Abergorlech


Noson Chwaraeon Abergorlech


CANGEN ABERGORLECH A’R CYLCH Braf iawn ar ôl seibiant y pandemic oedd cynnal ein noson Chwaraeon Blynyddol yn Neuadd Brechfa, a chael cyfle unwaith eto  i gyd gymdeithasu gyda’n gilydd. Croesawyd Canghennau Llangadog, Pencader a Nantgaredig ynghyd a Chlybiau Gwawr Criw Cothi a Llanfynydd. Roedd y chwarae yng nghofal medrus Pat Thomas a Beryl Owen, Trap. Diolch yn fawr i’r ddwy.  Mwynhawyd lluniaeth hyfryd ar y diwedd wedi ei paratoi gan aelodau Cangen Abergorlech.