Home > Eich Rhanbarth > Caerfyrddin > Abergorlech > Cangen Abergorlech yn ymweld ar Stand Laeth


Cangen Abergorlech yn ymweld ar Stand Laeth


Cafodd Cangen Abergorlech noson ddiddorol a hyfryd iawn yn ddiweddar yn ymweld a’r Stand Laeth yn Felinwen ger Caerfyrddin. Ar ôl arddangosiad ar sut y  gwnaed y menyn cafodd pawb gyfle i brynu’r cynnyrch – llaeth, ysgytlaeth, menyn a chig sydd wedi cael ei fagu ar y fferm. Diolch am y croeso arbennig.