Hafan > Eich Rhanbarth > Arfon > Penrhosgarnedd


Penrhosgarnedd


Croeso 

Croeso i gangen Merched y Wawr Penrhosgarnedd. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.

 

Rhaglen 22 - 23

2022

Medi 21 - Noson agoriadol yng nghwmni'r gantores swynol

Hydref 19 - Noson gymdeithasol. Aelodau unigol yn siarad am brofiadau diddorol eu bywyd.

Tachwedd 16 - Megan Eames sy'n arbenigo ym myd hanes ffasiwn a chynaladwyedd

Rhagfyr 14 - Cinio Nadolig yn Bistro y Felin, Pontrug

 

2023

Ionawr 18 - Marlyn Samuel, yn trafod ei nofelau

Chwefror 15 - Yr arlunydd a'r dylunydd, Ffion Pritchard yn sôn am ei gyrfa a'i gwaith

Mawrth 15 - Dathliad Dydd Gŵyl Dewi yng nghwmni siaradwyr Cymraeg newydd. Carrie Rimes, sydd â busnes lleol, yn cyflwyno cawsiau y mae'n eu cynhyrchu

Ebrill 19 - Noson anffurfiol i chwarae gemau bwrdd ac i gystadlu mewn cwis hwyliog

Mai 17 - Noson yng nghwmni Dei Tomos, y darlledwr

Mehefin 21 - Ymweliad â Phlas Brondanw. Yn y plas bydd Seran Dolma yn trafod gwaith ei Nain, Susan Williams-Ellis, arlunydd a dylunydd crochenwaith Portmeirion

Bar Offer
  • Arddangos Capsiynau
  • Cuddio Mân-luniau
  • Dangos Catgoriau
  • Chwarae Slide Show
  • Dangos mewn sgrin llawn
  • Cuddio Bar Offer

.
 
 
  • .

Digwyddiadau

Cangen Penrhosgarnedd, Rhanbarth Arfon

Man Cyfarfod: I'w drefnu

Pryd: 7.30 drydedd Nos Fercher y mis

Swyddogion


Ysgrifennydd:

Enw: Carolyn Tudur

Cyfeiriad: 24 Ffordd y Coleg, Bangor, Gwynedd, LL57 2AN

E-bost: c.tudur@btinternet.com

Ffôn: 01248 353 235


Casgliad y Werin

Casgliad y Werin Penrhosgarnedd

Newyddion Diweddaraf


Eich Canghen