Hafan > Eich Rhanbarth > Arfon > Clwb Gwawr Genod Llan


Clwb Gwawr Genod Llan


Croeso 

Croeso i Glwb Gwawr Genod Llan. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein clwb ni. Cynhelir y clwb ar y nos Iau cyntaf o bob mis os na ddangosir yn wahanol. Croeso cynnes i bawb! 

Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni. 

Ardal Llandrwog 

 

Amdanom 

Ym mis Gorffennaf 2015 cafwyd cyfarfod cychwynnol i sefydlu Clwb Gwawr yn ardal Llandwrog. Roedd yn noson lwyddiannus gyda thua 12 o ferched wedi mynychu. Penderfynwyd enwi’r clwb “Clwb Gwawr Genod Llan”. 

Mae’r merched wedi trefnu rhaglenni amrywiol gyda nosweithiau i apelio at ddant pawb, o Flasu Gwin i Yoga! 

Maent i gyd yn elwa o gyfarfod pobl newydd, cymryd rhan mewn gweithgareddau gwahanol, codi arian at achosion da a dysgu sgiliau newydd. Y peth pwysicaf i bawb ydy cael lot o hwyl. 

Croeso cynnes i aelodau newydd ymuno – cysylltwch am fanylion. 

Bar Offer
  • Arddangos Capsiynau
  • Cuddio Mân-luniau
  • Dangos Catgoriau
  • Chwarae Slide Show
  • Dangos mewn sgrin llawn
  • Cuddio Bar Offer

.
 
 
  • .
  • .

Swyddogion


Ysgrifennydd:

Enw: Angharad Gwyn

E-bost: clwbgwawrllandwrog@gmail.com

Newyddion Diweddaraf

Disgwyl Cynnwys...


Eich Canghen