Hafan > Eich Rhanbarth > Arfon > Bethel


Bethel


Croeso 

I gael gwybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni ewch i'n gwefan - mywbethel.org 

Linc Twitter Cangen Bethel - @MYW_BethelRhaglen 22 - 23

Medi 14 - Noson agoriadol - i'w gynnal yn y Cysegr - adloniant ar y piano gan Owain Roberts

Hydref 12 - Ann Catrin - Gwneuthurwr a Dylunydd Cerfluniau a Gemwaith

Tachwedd 9 - Creu addurniadau Nadolig efo Blodau gyda Cecile Roberts 

Rhagfyr 14 - Cinio Nadolig

Ionawr 11 - Butlins - noson yng nghwmni Bob Morris

Chwefror 8 - Trysorau'r Teulu - Nia Wyn Williams

Dyddiad i'w drefnu - Dathlu Gŵyl Dewi - bore coffi cymunedol

Ebrill 12 - Nain a'r Royal Charter - Meinir Owen

Mai 11 - Taith Gerdded Hanesyddol o amgylch pentref efo Gareth Roberts

Mehefin 14 - Trip Pentymor - Taith a picnic lawr y Fenai ar y 'Queen of the Sea'

Bar Offer
  • Arddangos Capsiynau
  • Cuddio Mân-luniau
  • Dangos Catgoriau
  • Chwarae Slide Show
  • Dangos mewn sgrin llawn
  • Cuddio Bar Offer

.
 
 
  • .

Digwyddiadau

Cangen Bethel, Rhanbarth Arfon

Man Cyfarfod: Neuadd Goffa Bethel

Pryd: 7.30 Ail Nos Fercher y mis

Swyddogion


Ysgrifennydd:

Enw: Meira Evans

Cyfeiriad: Bwthyn, 31 Stryd y Faenol, Caernarfon, Gwynedd, LL55 2RL

E-bost: meiraevans@hotmail.co.uk

Ffôn: 07913 967 953


Casgliad y Werin

Casgliad y Werin Bethel

Newyddion Diweddaraf

Disgwyl Cynnwys...


Eich Canghen