Hafan > Eich Rhanbarth > Arfon > Bethel


Bethel


Croeso 

I gael gwybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni ewch i'n gwefan - mywbethel.org 

Linc Twitter Cangen Bethel - @MYW_Bethel


Rhaglen 23 - 24

Medi 13 - Noson agoriadol yng nghwmni'r grwp Magee

Hydref 11 - O'r Swyn i'r Stethosgop - Twm Elias

Tachwedd 8 - 'Harddu gyda Tropic' - Gwen Orlik a Sioned Owen

Rhagfyr 13 - Dathlu'r Nadolig yn Y Felin - adloniant gan Alis Glyn

Ionawr 10 - Llyfrau - Rhian Cadwaladr

Chwefror 14 - 'Ffit Cymru' Kelly O'Donnell

Mawrth 13 - Dathlu Gŵyl Dewi yng nghaffi'r Bedol yng nghwmni Ifor Glyn

Ebrill 10 - 'Gwlân y Bwthyn' - Meira Evans

Mai 8 - 'Arlwy'r Sêr' - Angharad Tomos

Mehefin 12 - Ymweliad i Amgueddfa Forwrol Llŷn - Lluniaeth yn Caffi Ni, Nefyn

Bar Offer
  • Arddangos Capsiynau
  • Cuddio Mân-luniau
  • Dangos Catgoriau
  • Chwarae Slide Show
  • Dangos mewn sgrin llawn
  • Cuddio Bar Offer

.
 
 
  • .

Digwyddiadau

Cangen Bethel, Rhanbarth Arfon

Man Cyfarfod: Neuadd Goffa Bethel

Pryd: 7.30 Ail Nos Fercher y mis

Swyddogion


Ysgrifennydd:

Enw: Meira Evans

Cyfeiriad: Bwthyn, 31 Stryd y Faenol, Caernarfon, Gwynedd, LL55 2RL

E-bost: meiraevans@hotmail.co.uk

Ffôn: 07913 967 953


Casgliad y Werin

Casgliad y Werin Bethel

Newyddion Diweddaraf

Disgwyl Cynnwys...


Eich Canghen