Hafan > Eich Rhanbarth > Arfon > Bangor


Bangor


Rhaglen 23 - 24

Medi 13 Cyflwyno y Llyfryn ‘Y Llwybr o Abergwyngregyn at y Pier ym Mangor’ oedd wedi ei baratoi ar gyfer Eisteddfod Llŷn ac Eifionnydd’

Medi 20 Cyfarfod ym Mwyty Tŷ Golchi

Hydref 18 Cyfarfod yn Caffi Bedol

Tachwedd 15 Cyfarfod yn Caffi Bedol

Rhagfyr 13 Tê Nadolig yn Caffi Bedol

Chwefror 21 Cyfarfod yn Caffi Bedol

Mawrth 20 Tê Gwyl Ddewi Lleoliad i’w drefnu

Ebrill 17 Cyfarfod yn Caffi Bedol

Mehefin Trip

Digwyddiadau

Cangen Bangor, Rhanbarth Arfon

Man Cyfarfod: Capel Emaus

Pryd: 7.15 Nos Fercher olaf y mis

Swyddogion


Ysgrifennydd:

Enw: Meriel Parry

Cyfeiriad: Y Bwthyn, Eithinog, Bangor, Gwynedd, LL57 2SS

E-bost: merielparry@gmail.com

Ffôn: 01248 352 205


Casgliad y Werin

Casgliad y Werin Bangor

Newyddion Diweddaraf


Eich Canghen