Home > Eich Rhanbarth > Aberconwy > Betws y Coed a'r Fro > Noson agoriadol Betws y Coed a'r Fro Medi 2022


Noson agoriadol Betws y Coed a'r Fro Medi 2022


Medi 2022

Cynhaliwyd noson agoriadol cangen Betws y Coed a’r fro ar yr 8fed o Fedi. Gwahoddwyd canghennau Eglwysbach, Carmel a Llanrwst yno. Cafwyd eitemau cerddorol gan Arfon Williams. Y wraig wadd oedd Haf Roberts. Cafwyd lluniaeth blasus wedi ei baratoi gan yr aelodau.