Hafan > Digwyddiadau > Penwythnos Preswyl - Pantycelyn, Aberystwyth


Penwythnos Preswyl - Pantycelyn, Aberystwyth


DYDD GWENER

 

11.30 - 5.00   Cofrestru yn Neuadd Pantycelyn, mae lle parcio ym maes parcio Pantycelyn.

                  Lletya yn Neuadd Pantycelyn

11.30 - 5.00   Cyfle i siopa yn Aberystwyth neu ymweld ag Amgueddfa Ceredigion (sy’n agored tan 3:30)

 

5.30 – 7.00      Swper yn Tamed Da

Cwrs cyntaf: Pate Ardennes gyda brioche wedi tostio a chatwad afal

Terin llysiau haenog

-oOo-

Prif Gwrs: Brest cyw iâr gyda saws gwin gwyn, madarch a taragon

Tarten asbaragws a pherlysiau

Gweinir gyda llysiau tymhorol

-oOo-

Pwdin: Tarten gynnes Bakewell gyda chwstard

Cacen gaws fanila gyda compot aeron (di-glwten)

 

7.00                 Croeso swyddogol gan Geunor Roberts, Llywydd Cenedlaethol

Croeso i’r Brifysgol  sy’n dathlu 150 gyda Anwen Jones Dirprwy Is-Ganghellor

Cyfadran y Celfyddydau a Gwyddorau Cymdeithasol  Prifysgol Cymru Aberystwyth

Gair gan ein Llywydd Anrhydeddus Margarette Hughes

                   Diolch i Jill Lewis a Haf Roberts, Cyn Lywydd a Chyn Ysgrifennydd Cenedlaethol

7.30                 Noson yng nghwmni Côr Dyffryn Dyfi o dan arweiniad Arfon Williams                                                                                   Cyfle i hamddena a chymdeithasu

                                   

BORE  SADWRN

 

7.00 - 8.30       Brecwast yng nghegin Pantycelyn

 

                        Arlwy’r Bore yng Nghanolfan y Celfyddydau

9.00                 Mererid Hopwood -  Y Gist Heddwch yng Nghymru

9.30                 Dafydd Morgan - Mynyddoedd y Cambria, Gweld Sêr a mwy!

10.00                Sioned Llywelyn Williams – SteiLysh

10.15               Toriad - paned a bisged a chyfle i weld arddangosfeydd a siopa gyda:

                        Pethau Olyv,  Sioned Llywelyn Williams, Siop Inc ac Efa Lois

11.00               Ffion Rhys - Arddangosfeydd Canolfan y Celfyddydau gan gynnwys arddangosfa

                        Angharad Pearce Jones 

11.20               Efa Lois – Pensaernïaeth, Celf a'r Canolbarth

11.40                Trafod y Tripiau

11.45               Cyfle i siopa a mynd am ginio

 

12.15 – 1.00    Cinio Dydd Sadwrn

Ham a thwrci oer wedi sleisio

Quiche caws a tomato

Salad gwyrdd

Colslo

Tatws newydd wedi stemio gyda menyn persli

-oOo-

Detholiad o gacennau bach        

 Te/Coffi

 

 

 

PRYNHAWN SADWRN – Gwibdeithiau 1.00

 

  1. Taith Gerdded o Pantycelyn i Barc Natur Penglais a phwynt gweledol tref Aberystwyth, yna heibio Castell Brychan a Llwybr y Cariadon ar droed (cymedrol) – Arweinydd: Beryl Jenkins         

2.   Taith dywysedig arbennig i’r Llyfrgell Genedlaethol i weld arddangosfa y Gist Heddwch ac Archif Ddarlledu Cymru, Arddangosfeydd Celf ayyb

 

3.   Taith bws i Ystrad Fflur – taith dywysedig gan ymweld â’r Arddangosfa, y Safle a hefyd yr Eglwys

      (tâl ychwanegol o £10 yn cynnwys bws, paned a thywysydd) 

 

4.   Taith bws i Gwm Rheidol gan ymweld â Chanolfan Ddŵr Stakraft – taith dywysedig  a chyfle i ymweld â’r caffi a’r Tŷ pili pala  (Cost y daith yn cynnwys bws yn £10) (Gellir talu i weld y pili pala ar y diwrnod os y dymunir) 

 

5.   Prynhawn rhydd

 

 

5.30     Nos Sadwrn Swper yn Tamed Da

Cwrs cyntaf: Melon tymhorol gyda syrop mafon a gwin port

-oOo-

Gamwn wedi rostio mewn mêl gyda saws persli a thatws “duchess”

Rhost cnau gyda compot nionyn coch wedi’i garameleiddio

Gweinir gyda llysiau tymhorol

-oOo-

Tarten lattice ceirios gyda hufen dwbl

Torte Lemwn

 

 

7.30                  Noson o Adloniant yng nghwmni doniau lleol gan gynnwys Ioan Mabbutt, Beca Fflur Williams, Gruffydd Sion a Steffan Rhys Jones.

                         Rhagolwg o Ddrama mewn Cymeriad “Annie Cwrt Mawr”

                         Gwobrwyo’r limrig a’r frawddeg orau

 

            Tynnu Raffl a chyfle i hamddena a chymdeithasu

 

DYDD  SUL

 

7.00-8.30           Brecwast yn Pantycelyn

9.00                   Sara Jenkins – Llaeth Jenkins ac Arallgyfeirio

9.25                    Gwasanaeth yng ngofal Cangen Mawddwy, Rhanbarth Meirionnydd           

9.45                   Jo Heyde - Cerdd neu ddwy

10.00                 Toriad - paned a bisged

10.40                 Rhian Cadwaladr  - Coginio, creu llyfrau a mwy

11.20                 Tair Gwraig - Cranogwen, Laura Ashley a  Dorothy Bonarjee

11.50                   Diolchiadau gan yr Is-lywydd Cenedlaethol Bethan Picton Davies

                          Canu Cân y Mudiad

 

12.15                 Cinio Dydd Sul

 

Cig Eidion wedi rhostio gyda Phwdin Swydd Efrog a saws gwin coch

Welington llysiau

Gweinir gyda llysiau tymhorol

-oOo-

Crymbl afal a chwstard

Gateau y Goedwig Ddu

-oOo-

 

Te neu Goffi

 

Ffarwelio

*Fe fydd modd symud eich ceir o Pantycelyn i Ganolfan y Celfyddydau ac mae nifer cyfyngedig o leoedd parcio yn Tamed Da.  Mae y tri lleoliad yn reit agos at ei gilydd ond fe fyddwn yn darparu bysiau gwennol i’r rhai sy’n dymuno cael cludiant o un lleoliad i’r llall o brynhawn Gwener tan prynhawn dydd Sul.

Ffurflen Penywthnos Preswyl 2023