Hafan > Digwyddiadau > Ffair Aeaf 2023


Ffair Aeaf 2023


CREFFT

  • Torch yn defnyddio deunyddiau wedi’u huwchgylchu/ailgylchu
  • Doli Glwt (unrhyw faint)
  • Dafad (unrhyw gyfrwng/maint
  •  
  • COGINIO
  • Pot o jam neu jeli (gellir addurno’r potyn – dim rheolau)

 

  • Caniateir 2 ymgais ymhob dosbarth gan bob aelod
  • Gofynnir yn garedig i bawb ddychwelyd y ffurflen gais at Tegwen Morris, Canolfan Merched y Wawr, Stryd yr Efail, Aberystwyth, Ceredigion SY23 1JH neu ar e-bost canolfan@merchedywawr.cymru
  • Os hoffech fwy o Ffurflenni Cais cysylltwch gyda’r Swyddfa neu ewch i wefan Merched y Wawr www.merchedywawr.cymru
  • Bydd Merched y Wawr yn Genedlaethol yn talu’r tâl cofrestru

Ffurflen gais Ffair Aeaf 2023 i gyrraedd Canolfan Merched y Wawr erbyn 9 Hydref 2023

Ffurflen Ffair Aeaf 2023