Hafan > Digwyddiadau > Digwyddiadau Cenedlaethol > Sioe Frenhinol Cymru Llanelwedd - Morgannwg 2023


Sioe Frenhinol Cymru Llanelwedd - Morgannwg 2023


Sioe Llanelwedd 2023

Cystadleuaeth Radi Thomas - Thema "Blâs y Ddinas"

Crefft

(i) Dehongli "TRIBAN" unrhyw gyfrwng (e.e. paentio, gwnio)

              'Tair dinas gadarn gampus,

               sydd yma'n adnabyddus,

               Abertawe a Chaerdydd

               A Chasnewydd hoffus.'

                        NEU

               'Man i weithio ac ymdrechu,

               Man i ddawnsio ac i ganu,

               Man i fyw a man i fod

               A chanfod yma egni.'

(ii) Tri ffotograff du a gwyn o ddinas/ddinasoedd. Y cyfan dim mwy na A3.

(iii) Adeilad/Adeiladau 3D

(iv) Bag siopa wedi ei addurno (unrhyw gyfrwng)

 

Coginio

Macarwns (y rhai lliwgar) wedi eu harddangos yn bwrpasol

 

Y Babell Flodau: Dinas - Trwy'r Ffenest