Hafan > Newyddion > Newyddion Cenedlaethol > SWYDD WAG - SWYDDOG CYLLID


SWYDD WAG - SWYDDOG CYLLID


Swydd Wag - Swyddog Cyllid

Chwilio am swydd newydd?

Mae Merched y Wawr yn chwilio am

SWYDDOG CYLLID

18.5 awr yr wythnos - oriau hyblyg

I gychwyn mor fuan â phosib

Lleoliad: Swyddfa Merched y Wawr, Aberystwyth

Graddfa 18 - £29,269 (pro rata)

Dyddiad cau: 14 o Fai 2024

Am fanylion pellach a ffurflen gais cysylltwch â Tegwen Morris, Cyfarwyddwr Cenedlaethol, Canolfan Merched y Wawr, Stryd yr Efail, Aberystwyth, Ceredigion SY23 1JH

Rhif ffôn: 01970 611 661 neu e-bost: swyddfa@merchedywawr.cymru

Mwy o fanylion a Swydd ddisgrifiad isod

Mwy o wybodaeth