Hafan > Newyddion > Newyddion Cenedlaethol > Canlyniadau Gwyl Haf 2024


Canlyniadau Gwyl Haf 2024


Gwobr Patagonia am yr erthygl orau yn Y Wawr  

1af:   Enfys Hatcher Davies, Cangen Yr Hafod, Rhanbarth Ceredigion am yr erthygl  ’Mam Fach’ – Meddyliwch cyn agor eich cegau

2il:  Awen Evans, Cangen Ffynnongroes, Rhanbarth Penfro am yr erthygl ’Ie, Fe wna i e’

3ydd:  Mam a Merch,  Ann a Branwen Haf Williams Llauwchllyn

 

Cwis Hwyl Genedlaethol 2023

1af:      Catherine Howarth, Angharad Rhys, Nia Thomas, Cangen Dinbych, Rhanbarth Glyn Maelor

2il:       Rhiannon Thomas, Nia Llwyd, Manon a Branwen, Cangen Penrhosgarnedd 1, Rhanbarth Arfon

3ydd:   Annes Glyn, Nia Mair Jones, Linda Jones, Kate Wetlock Cangen Rhiwlas, Rhanbarth Arfon

4ydd:   Mair Price, Mair Reed, Gwen Roberts Cangen Bethel, Rhanbarth Arfon

 

Cynllunio Cerdyn Nadolig 2024

Buddugol:       Felicity Broadhurst, Cangen Penrhyncoch, Rhanbarth Ceredigion

Buddugol:       Grace Birt, Cangen Abertawe, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg

Buddugol:       Marilyn Evans, Cangen Peniel, Rhanbarth Caerfyrddin

Buddugol:       Lon Owen, Cangen Bro Pantycelyn, Rhanbarth Caerfyrddin

Buddugol:       Morwena Lansley, Cangen Y Bermo a’r Cylch, Rhanbarth Meirionnydd

 

Pennill Cerdyn Nadolig 2024

Buddugol:       Jane Davies, Cangen Pontardawe, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg

Buddugol:       Gillian Jones, Cangen Llanbedr Pont Steffan, Rhanbarth Ceredigion

Buddugol:       Lis Rowlands, Cangen Bodwrog, Rhanbarth Môn

 

Cynnydd Aelodaeth y Gogledd

1af       Clwb Gwawr Merched Meirion, Rhanbarth Meirionnydd - cynnydd o 14

2il        Clwb Gwawr Llanddaniel, Rhanbarth Môn - cynnydd o 12 a

3ydd    Cangen Yr Wyddgrug, Rhanbarth Glyn Maelor - cynnydd o 11

4ydd    Cangen Llwyndyrus, Rhanbarth Dwyfor – cynnydd o 8

4ydd    Cangen Llannor ac Elfailnewydd, Rhanbarth Dwyfor - cynnydd o 8

5ed      CG Caernarfon, Rhanbarth Arfon – cynnydd o 6

5ed      Cangen Uwchaled, Rhanbarth Colwyn – cynnydd o 6

5ed      CG Tanat, Rhanbarth Maldwyn Powys – cynnydd o 6

5ed      Cangen Y Drenewydd, Rhanbarth Maldwyn Powys – cynnydd o 6

 

Cynnydd Aelodaeth y De

1af       Cangen Aberystwyth, Rhanbarth Ceredigion – cynnydd o 13

2il        Cangen Y Fenni, Rhanbarth Y De-ddwyrain – cynnydd o 9

3ydd    Cangen Gorseinon, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg – cynnydd o 8

4ydd    Cangen Pumsaint, Rhanbarth Caerfyrddin – cynnydd o 7

5ed      CG Llanfynydd, Rhanbarth Caerfyrddin – cynnydd o 6

 

Cystadleuaeth y Rhaglen Orau 2023-2024

1af - Ffynnongroes, Penfro

2il - Bro Cyfeiliog, Maldwyn Powys

3ydd - Abergele, Colwyn

Canmoliaeth Uchel

Deudraeth, Meirionnydd

Casnewydd a'r Cylch, Y De Ddwyrain

Y Foel a Llangadfan, Maldwyn Powys

Llundain

Clwb Gwawr Glyndŵr, Maldwyn Powys

Llanddoged, Aberconwy

Gorseinon, Gorllewin Morgannwg

Mynach a'r Cylch, Ceredigion

Llanddarog a'r Cylch, Caerfyrddin

Penmachno, Aberconwy

 

Buddugwyr rhaglen a tâl aelodaeth ar amser

Cangen Penygroes, Caerfyrddin a Chlwb Gwawr Caernarfon

 

Cystadleuaeth y Dysgwyr

SYLFAEN – Pam dwi’n dysgu Cymraeg

1af:      Jason Kilshaw, Frodsham, Swydd Gaer

2il:       Beverley Tattersall, Dinas, Sir Benfro

3ydd:   Hammad Rind, Caerdydd

 

CANOLRADD - Llefydd sy’n bwysig i fi’

1af:      Pippa Sillitoe, Trefeglwys

2il:       Sioned Gwalchmai, Caernarfon

3ydd:   Nicola James, Aberystwyth

 

HYFEDREDD AC UWCH ‘Dysgu Cymraeg – beth nesaf i mi?

1af:      Matt Robinson, Llandrillo yn Rhos

2il:       Sarah Merton, Casnewydd

3ydd:   Rebecca Burn, Llanbrynmair

 

Llenyddol

Tlws Llenyddol Ann Lewis: Thema - ‘‘Llwybrau”

1af:      Gillian Jones, Cangen Llanbedr Pont Steffan, Rhanbarth Ceredigion

2il:       Alys Jones, Cangen Bethel, Rhanbarth Arfon

3ydd:   Carol Davies, Cangen Y Garreg Wen, Rhanbarth Ceredigion

 

Stori Feicro neu Gerdd:  Thema - ‘’ Cynefin

1af:      Gillian Jones, Cangen Llanbedr Pont Steffan, Rhanbarth Ceredigion

2il:       Gillian Jones, Cangen Llanbedr Pont Steffan, Rhanbarth Ceredigion

3ydd:   Iona Evans, Cangen Pandy Tudur, Rhanbarth Colwyn

 

Erthygl sy’n addas i gylchgrawn y ‘Y Wawr’ - ‘‘Gwres neu Heddwch

1af:      Gwen Emyr, Cangen Bro Radur, Rhanbarth Y De Ddwyrain

2il:       Margaret Wyn Roberts, Cangen Caernarfon, Rhanbarth Arfon

3ydd:   Iona Evans, Cangen Pandy Tudur, Rhanbarth Arfon

 

Adloniant

Sgets: Thema -‘’Hedfan neu cymwynas”

1af – Cangen Aberystwyth, Rhanbarth Ceredigion  

2il – Cangen Capel Garmon, Rhanbarth Aberconwy

3ydd – Cangen Felinfach a’r Cylch, Rhanbarth Ceredigion

Cydradd 4ydd – Cangen Ffynnongroes, Rhanbarth Penfro  

Cydradd 4ydd – Cangen Y Garreg Wen, Rhanbarth Ceredigiohn

 

Canu, Llefaru neu Grŵp offerynnol: Thema - ‘Hedfan neu Cymwynas”

1af – Cangen Aberystwyth, Rhanbarth Ceredigion

2il – Cangen Ffynnongroes, Rhanbarth Penfro

 

Tlws Mair Penri (i’r perfformiad gorau yng nghystadleuaeth y Sgets neu’r Cyflwyniad)

Buddugol: Cangen Aberystwyth, Rhanbarth Ceredigion

 

Crefft a Choginio

Crefft – Eitem wedi ei grosio

1af – Elsbeth Pritchard, Cangen Maelog, Rhanbarth Món   

Cydradd 2il – Aeres James, Cangen Trefdraeth, Rhanbarth Penfro

Cydradd 2il – Ceri Lloyd Jones, Cangen Rhydymain, Rhanbarth Meirionnydd        

3ydd – Shán Thomas, Cangen Y Fali, Rhanbarth Món

 

Crefft – Eitem wedi ei wau

1af – Ann Morris, Cangen Maenclochog, Rhanbarth Penfro

2il – Anwen Hughes, Cangen Prestatyn, Rhanbarth Colwyn

Cydradd 3ydd – Anwen Pugh, Cangen Mawddwy, Rhanbarth Meirionnydd

Cydradd 3ydd – Helen Thomas, Cangen Rhydymain, Rhanbarth Meirionnydd

 

Crefft:  Eitem yn defnyddio lliwiau coch ac oren/coch neu oren. Gellir defnyddio lliwiau ychwanegol

1af – Ceri Williams, Cangen Nantcol, Rhanbarth Meirionnydd

2il – Victoria Davies, Cangen Llanybydder, Rhanbarth Ceredigion  

Cydradd 3ydd - Janet Evans, Cangen Beulah, Rhanbarth Ceredigion

Cydradd 3ydd – Anna Powell, Cangen Beulah, Rhanbarth Ceredigion        

 

Coginio:  4 darn o fara brau miliwnydd

1af – Mair Vaughan, Cangen Ffynnongroes, Rhanbarth Penfro

2il- Awen Evans, Cangen Ffynnongroes, Rhanbarth Penfro

3ydd – Doreen Martin, Clwb Gwawr Cothi, Rhanbarth Caerfyrddin

 

Chwaraeon

 

Bowlio Mat Hir

1af – Edna Ellis a Janet Williams, Cangen Y Groes, Rhanbarth Colwyn        

2il – Eleri Jones a Menna Jones, Cangen Y Groes, Rhanbarth Colwyn         

3ydd – Marian Williams a Gwenan Davies, Cangen Llangernyw, Rhanbarth Colwyn           

 

Dartiau

1af – Rhiannon Lloyd Williams, Eluned Jones a Eirwen Hughes, Cangen Bronant, Rhanbarth Ceredigion

2il – Debbie Davies, Sian Elin a Awena Wilson, Cangen Ffynnongroes, Rhanbarth Penfro

Cydradd 3ydd – Lis, Mwennai a Marlene, Cangen Beulah, Rhanbarth Ceredigion

Cydradd 3ydd – Maria, Jane a Helen, Cangen Uwchaled, Rhanbarth Colwyn         

 

Tenis Bwrdd

1af – Eleri Williams a Iola Williams, Cangen Uwchaled, Rhanbarth Colwyn

 

Dewis Dau Ddwrn

1af – Nan Morse, Audrey Thomas a Helen Worthington, Cangen Llangadog, Rhanbarth Caerfyrddin         

2il – Aeres James, Dewina George a Ann Morris, Clwb Gwawr Clydau, Rhanbarth Penfro

3ydd – Eleri Price, Enid Williams a Eirlys Rowlands, Cangen Uwchaled, Rhanbarth Colwyn

 

Chwist Cymar

1af – Meiriona Rees a Elonwy Jones, Clwb Gwawr Criw Cothi, Rhanbarth Caerfyrddin           

2il – Rhian Ellis a Carol Humphreys, Cangen Uwcahled, Rhanbarth Colwyn

3ydd – Ceri Lloyd Jones a Mair Rees, Cangen Rhydymain, Meirionnydd     

 

Dominos

1af – Ann Howells a Buddug Ward, Cangen Tegryn, Rhanbarth Penfro

2il – Maria Williams a Lisa Davies, Cangen Llandrillo, Rhanbarth Meirionnydd

3ydd – Alaw Roberts a Caroline Keen, Cangen Y Parc, Rhanbarth Meirionnydd     

 

Sgrabl

1af – Beti a Enid, Cangen Felinfach a’r Cylch, Rhanbarth Ceredigion          

2il – Alwena a Margaret, Cangen Felinfach a’r Cylch, Rhanbarth Ceredigion          

3ydd – Delyth a Elaine, Cangen Mynach a’r Cylch, Rhanbarth Ceredigion