Hafan > Eich Rhanbarth > Dwyfor > Genod Y Glannau


Genod Y Glannau


Croeso 

Croeso i Glwb Gwawr Genod Y Glannau. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein clwb ni. Cynhelir y clwb ar y nos Fercher cyntaf bob mis os na ddangosir yn wahanol. Croeso cynnes i bawb! 
Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni. 

Amdanom ni

Ar nos Fercher 1af o Hydref 2014 daeth criw o ferched at ei gilydd yn y Lion Hotel, Cricieth i glywed mwy am Glybiau Gwawr. Ar ôl sgwrs efo Swyddog Hyrwyddo a Datblygu Clybiau Gwawr y Gogledd, roedd pawb yn unfrydol bod eisiau dechrau “Clwb Gwawr Genod y Glannau”. 

Ers hynny mae’r clwb wedi mynd o nerth i nerth. Mae’r merched wedi mwynhau rhaglen amrywiol gyda nosweithiau i apelio at ddant pawb, o Flasu Gwin i Bowlio 10! 

Maent i gyd yn elwa o’u haelodaeth trwy gyfarfod pobl newydd, cymryd rhan mewn gweithgareddau gwahanol, codi arian at achosion da a dysgu sgiliau newydd. Y peth pwysicaf i bawb ydy cael lot o hwyl. 

Croeso cynnes i aelodau newydd ymuno – cysylltwch am fanylion. 

Bar Offer
  • Arddangos Capsiynau
  • Cuddio Mân-luniau
  • Dangos Catgoriau
  • Chwarae Slide Show
  • Dangos mewn sgrin llawn
  • Cuddio Bar Offer

 
 

Digwyddiadau

Noson Ffitrwydd

Man Cyfarfod:

Pryd: Ionawr 8fed

Noson Pampro

Man Cyfarfod:

Pryd: Chwefror 5ed

Noson Gŵyl Dewi

Man Cyfarfod:

Pryd: Mawrth 4ydd

Noson Ffasiwn

Man Cyfarfod:

Pryd: Ebrill (dyddiad yw gadarnhau)

Taith Antur

Man Cyfarfod:

Pryd: Mai 6ed

Trip Haf

Man Cyfarfod:

Pryd: Mehefin 13eg

Swyddogion


Ysgrifennydd

Enw: Anna Madog Hughes

Cyfeiriad: Bryn Ffynnon, Tremadog

Ffôn: 07791 092 269

Newyddion Diweddaraf

Disgwyl Cynnwys...


Eich Canghen