Hafan > Eich Rhanbarth > Arfon > Clwb Gwawr Y Gwyled


Clwb Gwawr Y Gwyled


Croeso

Croeso i Glwb Gwawr Y Gwyled. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein clwb ni. Cynhelir y clwb ar y 3ydd nos Iau o bob mis os na ddangosir yn wahanol. Croeso cynnes i bawb! 

Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni. 

Ardal Rhosgadfan a Rhostryfan 


Amdanom 

Ym mis Chwefror 2015 cafwyd cyfarfod cychwynnol i sefydlu Clwb Gwawr yn ardal Rhosgadfan a Rhostryfan. Roedd yn noson lwyddiannus gyda thua 20 o ferched wedi mynychu. Penderfynwyd enwi’r clwb “Clwb Gwawr Y Gwyled”. 

Mae’r merched yn trefnu rhaglen amrywiol gyda nosweithiau i apelio at ddant pawb unwaith y mis. 

Mae pawb yn elwa o’u haelodaeth trwy gyfarfod pobl newydd, cymryd rhan mewn gweithgareddau gwahanol, codi arian at achosion da a dysgu sgiliau newydd. Y peth pwysicaf i bawb ydy cael lot o hwyl. 

Croeso cynnes i aelodau newydd ymuno – cysylltwch am fanylion.

Bar Offer
  • Arddangos Capsiynau
  • Arddangos Mân-luniau
  • Dangos Catgoriau
  • Chwarae Slide Show
  • Dangos mewn sgrin llawn
  • Cuddio Bar Offer

Sefydlu CG Y Gwyled 26/2/15
 
 
  • Sefydlu CG Y Gwyled 26/2/15
  • Sefydlu CG Y Gwyled 26/2/15

Newyddion Diweddaraf

Disgwyl Cynnwys...


Eich Canghen